TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông Báo Đăng Ký Khóa Luận Tốt Nghiệp DHNL12 Đợt 2 2019
Các bạn đợt 1 đăng ký không đúng các em đăng ký lại nhé .

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP DHNL12

Lần 2 – năm học 2019-2020

LINK DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐÚNG LẦN 1 :

 https://drive.google.com/file/d/1JBWBgTQJWSUdiPek7MHVpYISXr_Uqnge/view?usp=sharing

 

LINK DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐÚNG LẦN 1 :

 https://drive.google.com/file/d/1a-lweO-g5_OqafH70Ii4aRYWZkEtdhNO/view?usp=sharing

 

Căn cứ danh sách đăng kí lần 1 ngày 07/10/2019, có rất nhiều sinh viên đăng kí sai quy định, đăng kí nhầm giảng viên hoặc không đăng kí theo đúng hướng nghiên cứu. Nay Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh thông báo kết luận về việc đăng kí Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp DHNL12 như sau:

1. Những sinh viên đăng kí đúng quy định (theo danh sách đính kèm):

 • Sinh viên hướng lý thuyết liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để triển khai đề cương chi tiết.
 • Sinh viên hướng mô hình chờ thông báo chung của các Bộ môn quản lý sau đợt đăng kí lần 2 để lập kế hoạch thực hiện.

2. Những sinh viên đăng kí không đúng quy định (theo danh sách đính kèm):

 • Hủy bỏ toàn bộ kết quả đăng kí trước đó.
 • Sinh viên tiếp tục đăng kí lại lần 2 vào lúc 8h00 ngày 06/11/2019 đến hết 17h00 ngày 06/11/2019.
 • Các đường link đăng kí sẽ được mở ra vào đúng giờ quy định. Những hướng đề tài hay giảng viên hướng dẫn nào đã đủ số lượng thì sẽ không nhận sinh viên đăng kí.
 • Sinh viên đọc kĩ hướng dẫn đăng kí sau để thực hiện đúng quy định. Các sinh viên đăng kí lần 2 không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả đăng kí và Khoa sẽ không mở đợt đăng kí lần 3.

 

Hướng dẫn đăng kí khóa luận tốt nghiệp lần 2:

A. Hướng nghiên cứu lý thuyết: Dành cho những sinh viên có điểm tổng kết trong 6 học kì (HK1-HK6) lớn hơn hoặc bằng 7,0

            Sinh viên đăng kí thực hiện khóa luận tốt nghiệp sẽ chỉ được chọn 01 giảng viên theo các đường dẫn (link) sau đây và và tiến hành đăng kí theo hướng dẫn:

 1. Thầy Võ Long Hải

https://docs.google.com/forms/d/1MnSo-Ncfv1lwOfXaxmwK3hclzhfTZCwzLoZ93-vNBxQ

 1. Thầy Đường Công Truyền

https://docs.google.com/forms/d/1eDwKZ6AaY7mv4vjEsRVLk8pSKgNXvUV7zHGn-sAvCeg

 1. Thầy Trương Quang Trúc

https://docs.google.com/forms/d/1ibumgd5y505lwPRwkIpZQMJ06-N6HuGwgJ7cWTXXL5w

 1. Cô Đoàn Thị Hồng Hải

https://docs.google.com/forms/d/1jD7PYaJbhs5yNZXMSMepqb9-7F5i6EI0FqieQ01yPis

 1. Thầy Nguyễn Văn Dũng

https://docs.google.com/forms/d/1O2ujFuD-kc12tmXdZmX3SQdbGYGz7ZvcDGZJ5qwyiHs

 1. Thầy Phạm Quang Phú

https://docs.google.com/forms/d/142pLbiRgo8yinwy8tnDQoZf44YBa2fUwzmiS9Q_wa90

 1. Thầy Trần Đình Anh Tuấn: đã đủ số lượng

 

 1. Cô Nguyễn Thị Tâm Thanh: đã đủ số lượng

 

 1. Cô Nguyễn Thị Kim Liên

https://docs.google.com/forms/d/1kVLZTt-QnJWUB65x4vHA2Q1tJ2h0ZjJMNLDsl5BN6Ps

 1. Thầy Nguyễn Trung Kiên

https://docs.google.com/forms/d/1X5llUlWTexJhtDkvMmM2dFKy7TkaITBmNfMoRDg6DB8

 1. Thầy Nguyễn Tiến Cảnh

https://docs.google.com/forms/d/1NoG5yygSv5kgOaL3xay_SiifdsQvVBdwjbPZDjnQRWI

 1. Thầy Nguyễn Văn Tuấn

https://docs.google.com/forms/d/1yK-Mvn9oiiC2lplTZchmP-W7rbblB07bQAj0vcEW5-E

 1. Thầy Nguyễn Hiếu Nghĩa

https://docs.google.com/forms/d/1kk-XSDnz5V6TsASRThrtHG8KwvVvisU8IaXyvIc4QPg

 1. Thầy Lê Đình Nhật Hoài

https://docs.google.com/forms/d/1VKgmYS7AkIk25CBodlpp4mxYRsWPrNZ1eKrZBtt61NQ

 1. Thầy Lê Văn Thương

https://docs.google.com/forms/d/1fChhu11PDezsBbTrDVnwVw2mQD2QI23KzwHXAAN3Mf4

 1. Thầy Cao Trung Hậu

https://docs.google.com/forms/d/1A411ZrmQ0SaZoXoXMS1uVOxNTWb9eWL76vOtKtcTGpg

 1. Thầy Phạm Bá Thảo

https://docs.google.com/forms/d/1IbSm7UHbtXfrO7d9KQbBfOqbZ1z00lVqwvbtSqBBJtA

 1. Thầy Trần Việt Hùng

https://docs.google.com/forms/d/1MIFHI5qwEaRu_lwJ7no6YqG-pM29FbQHz-FGLYlooIs

 1. Thầy Vũ Đức Phương

https://docs.google.com/forms/d/1jW4jEWWw2q231gwqFUYdZQEYOH7YZcgU4jPsW6c4EGw

 1. Thầy Phan Quốc Minh

https://docs.google.com/forms/d/1SHQd2e6gubm2QOCEtk6DBnO22bL2wM-J6D14kcy9gK0

B. Hướng mô hình: Dành cho những sinh viên có điểm tổng kết trong 6 học kì (HK1-HK6) nhỏ hơn 7,0

            Sinh viên đăng kí thực hiện khóa luận tốt nghiệp sẽ chỉ được chọn 01 trong 02 lĩnh vực: kỹ thuật Nhiệt và kỹ thuật Lạnh ứng dụng. Để tiến hành đăng kí, sinh viên chọn vào đường dẫn (Link) sau đây và tiến hành đăng kí theo hướng dẫn:

       01. Lĩnh vực kỹ thuật Nhiệt

https://docs.google.com/forms/d/1FLNtYnuTjjBFvqB1irEFEoXFRUhSWuurCCKEY7wIqbc

       02. Lĩnh vực kỹ thuật Lạnh ứng dụng

https://docs.google.com/forms/d/14NR_2I9qX1ByTyb5wTzgiAO4NeMkp8exg_8x0lhN7vY

C. Một số lưu ý

 • Những sinh viên nào đăng kí 02 Giảng viên hoặc 02 lĩnh vực khác nhau trở lên sẽ bị hủy kết quả đăng kí.
 • Mỗi Giảng viên chỉ chấp nhận số lượng SV đăng kí tối đa là 03 SV (đối với hướng lý thuyết). Mỗi lĩnh vực chỉ chấp nhận số lượng SV đăng kí tối đa là 60 SV (đối với hướng mô hình). SV điền đầy đủ thông tin và chọn nút gửi (confirm) để hoàn tất quá trình đăng kí. Khi số lượng đăng kí đã đủ, link sẽ tự động đóng và SV vui lòng quay lại trang này để lựa chọn lại Giảng viên hoặc lĩnh vực thực hiện.
 • Hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên lớp DHNL12 theo nội dung cuộc họp Lãnh đạo Khoa ngày 01/07/2019.

 

                                                                                            Tp.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2019

                                                                                                    Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

                                                                                                             Phó trưởng Khoa

 

                                                                                                                     (Đã kí)

                                                                                                       TS. Trần Đình Anh Tuấn

 

 

 

Đơn vị liên kết