TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Lịch sử hình thành

Được thành lập năm 2008, Khoa Công nghệ nhiệt lạnh cung cấp các chương trình đào tạo thực tế và hiện đại, chú trọng lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành ứng dụng nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành những chuyên gia kỹ thuật trong tương lai, đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu xã hội. Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Công nghệ nhiệt lạnh được trải qua các giai đoạn sau:

Ban điện lạnh thuộc Khoa Điện (1998)  Trung tâm công nghệ nhiệt lạnh (2003)    Khoa Công nghệ nhiệt lạnh (2008).

Tên tiếng Việt: Khoa Công nghệ nhiệt lạnh

Tên tiếng Anh: Faculty of heat and refrigeration engineering

Tên viết tắt: FHRE

Văn phòng: Lầu 6 nhà X - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 196          

Email: fhre@iuh.edu.vn

Website: fhre.iuh.edu.vn

Khoa Công nghệ nhiệt lạnh hiện có 35 giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm: 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 8 Tiến sĩ, 3 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ và 5 cán bộ hỗ trợ. Khoa hiện đang đào tạo khoảng 1050 sinh viên bao gồm 850 sinh viên hệ đại học 4 năm và 200 sinh viên hệ cao đẳng 2.5 năm.

 

CHỨC NĂNG

 • Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt đảm bảo mục tiêu và sứ mạng của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học trong chương trình đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực nhiệt lạnh, hợp tác với các đơn vị đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhiệt lạnh. 

 

NHIỆM VỤ

Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh:

 • Hiệu chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.
 • Chủ trì đăng ký nhiệm vụ và xây dựng đề án mở ngành đào tạo mới liên quan lĩnh vực nhiệt lạnh.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giới thiệu và quảng bá ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc duy trì các liên hệ, liên kết với các cựu sinh viên, các doanh nghiệp để có thể nhận được các phản hồi, đóng góp ý kiến, nguyện vọng về chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên cũng như điều kiện học tập và sự đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp đối với nhu cầu của doanh nghiệp, qua đó hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo.

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập:

 • Thực hiện nhiệm vụ đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
 • Lập kế hoạch giảng dạy năm học theo tiến độ chung của nhà trường; thực hiện việc giảng dạy theo kế hoạch; quản lý nề nếp giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên; đề nghị khen thưởng cũng như kỷ luật giảng viên và sinh viên theo quy định của nhà trường.
 • Quản lý đề thi; lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra và thi đảm bảo tiến độ chung của nhà trường; lưu trữ kết quả học tập của sinh viên trong Khoa.
 • Chủ trì biên soạn giáo trình, bài giảng, giáo án và các tài liệu phục vụ dạy học.
 • Tổ chức nghiên cứu và cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giảng viên phù hợp với yêu cầu giảng dạy.
 • Tổ chức cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp cũng như đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị thí nghiệm, thực hành của Khoa, lập kế hoạch vật tư và các trang thiết bị phục vụ việc dạy học.
 • Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.
 • Tổ chức họp Khoa cũng như các hoạt động sinh hoạt khoa học định kỳ cấp Khoa.

Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

 • Tạo môi trường học tập cũng như nghiên cứu tốt cho sinh viên và giảng viên; gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; khuyến khích, phát triển công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong giảng viên.
 • Tham dự các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cũng như đăng bài trên các tạp chí khoa học uy tín.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành nhiệt lạnh, mời gọi tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cũng như tài trợ học bổng cho sinh viên. 

 

Đơn vị liên kết