TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
TỔ CHỨC

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 33 giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm: 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 10 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, và 5 chuyên viên hỗ trợ công tác đào tạo.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
PGS. TS. Bùi Trung Thành Trưởng khoa Email: buitrungthanh@iuh.edu.vn
TS. Trần Đình Anh Tuấn Phó Trưởng khoa Email: trandinhanhtuan@iuh.edu.vn
NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh Phó Trưởng khoa Email: nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn    
     
TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN
ThS. Võ Long Hải Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở Email: volonghai@iuh.edu.vn
ThS. Phạm Quang Phú Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt Email: phamquangphu@iuh.edu.vn
ThS. Trần Việt Hùng Trưởng Xưởng thực hành Email: tranviethung@iuh.edu.vn
     
GIÁO VỤ KHOA
Đỗ Xuân Hương Nhân viên thường trực Email: doxuanhuong@iuh.edu.vn
Tô kiều Mi Nhân viên thường trực Email: tokieumi@iuh.edu.vn

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.   

Email: fhre@iuh.edu.vn    

Website: http://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết