TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Tổ chức

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 35 giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm: 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 8 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ, và 5 chuyên viên hỗ trợ công tác đào tạo.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
PGS. TS. Bùi Trung Thành

Trưởng khoa

Email: buitrungthanh@iuh.edu.vn
TS. Trần Đình Anh Tuấn 

Phó Trưởng khoa

Email: trandinhanhtuan@iuh.edu.vn
NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh    

Phó Trưởng khoa

Email: nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn    

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

ThS. Võ Long Hải

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Email: volonghai@iuh.edu.vn
ThS. Phạm Quang Phú

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Email: phamquangphu@iuh.edu.vn
ThS. Trần Việt Hùng 

Trưởng Xưởng thực hành

Email: tranviethung@iuh.edu.vn
     
GIÁO VỤ KHOA
Đỗ Xuân Hương

Nhân viên thường trực

Email: doxuanhuong@iuh.edu.vn
Tô kiều Mi

Nhân viên thường trực

Email: tokieumi@iuh.edu.vn
     
     

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.   

Email: fhre@iuh.edu.vn    

Website: http://fhre.iuh.edu.vn/

 
Đơn vị liên kết