TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành:                    Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Tên tiếng Anh:               Thermal engineering technology

Mã ngành:                     7510206

Trình độ đào tạo:           Đại học

Hình thức đào tạo:         Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:           4.5 năm

Khối lượng kiến thức tích lũy: 162 tín chỉ

2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục đích đào tạo

Chương trình đào tạo ra những kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức toàn diện bao gồm: kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng nghề nghiệp, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết được các vần đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nhiệt lạnh, khả năng tự học tập để nâng cao trình độ, thích nghi và đáp ứng được các môi trường làm việc khác nhau trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp liên quan đến ngành nhiệt lạnh.

2.2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có được những kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố các thiết bị, hệ thống ngành nhiệt lạnh; có kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật khác để đảm đương công việc của người kỹ sư nhiệt lạnh.

2.2.1. Kiến thức

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, toán và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh; tính toán, thiết kế được các thiết bị, hệ thống nhiệt lạnh, quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị, hệ thống ngành nhiệt lạnh. Ngoài ra, người học sẽ có được kiến thức bổ trợ về tiếng Anh đạt trình độ TOEIC 450 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương cũng như có được kiến thức bổ trợ về tin học ứng dụng trong ngành nhiệt lạnh.

2.2.2. Kỹ năng

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ thành thạo trong tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa và xử lý sự cố hệ thống, thiết bị máy móc ngành nhiệt lạnh. Biết giao tiếp và làm việc nhóm; biết tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ; phân tích và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành công nghệ nhiệt lạnh.

2.2.3. Thái độ

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ rèn luyện được các đức tính trung thực, cẩn thận, chính xác và chuyên nghiệp trong các công việc liên quan đến ngành học; cũng như biết lắng nghe, chân thành và cởi mở trong giao tiếp.

2.3. Các mục tiêu khác

Người học cũng sẽ được trang bị các kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng hợp tác, làm việc theo nhóm và kĩ năng giao tiếp (bằng ngôn ngữ, trong đó có ngoại ngữ; bằng phương tiện khác).

3. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có các năng lực:

 1. Lựa chọn và vận dụng các kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
 2. Nhận biết, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
 3. Thiết kế các hệ thống, xây dựng quy trình công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
 4. Xây dựng và thực hiện các thí nghiệm cũng như khả năng phân tích, giải thích dữ liệu và vận dụng kết quả thí nghiệm.
 5. Vận dụng các phương pháp và sử dụng các thiết bị, dụng cụ, phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
 6. Hiểu biết tác động của các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh trong bối cảnh xã hội và toàn cầu.
 7. Trình bày văn bản, bản vẽ kỹ thuật; vận dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp và giao tiếp bằng ngoại ngữ.
 8. Làm việc độc lập, làm việc nhóm cũng như lãnh đạo nhóm để hoàn thành công việc.
 9. Có kiến thức về các vấn đề đương đại, hiểu biết chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước.
 10. Nhận thức được sự cần thiết của tự học và tự định hướng.
 11. Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm đạo đức.
 12. Có đủ sức khỏe để làm việc và phát triển.

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo có thể tải file  tại đây                            tại đây

Quyết định ban hành Bộ chương trình đào tạo bậc đại học năm 2022 xem tại đây

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.     

Email: fhre@iuh.edu.vn   

Websitehttp://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết