TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Tầm nhìn sứ mệnh

 

Tầm nhìn

Trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nhiệt lạnh ở Việt Nam theo định hướng ứng dụng, nằm trong nhóm 05 trường hàng đầu ở Việt Nam, tiệm cận với trình độ các nước trong khu vực.

Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển trong lĩnh vực nhiệt lạnh ở Việt Nam. Thực hiện kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

Định hướng phát triển

Xây dựng phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó trên 35% đạt trình độ tiến sĩ đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hội nhập quốc tế về đào tạo trên cơ sở chuẩn hóa chương trình và đẩy mạnh việc thực hiện giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh.

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh phấn đấu trở thành một Khoa mạnh của Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, ngang tầm với các Khoa của các Trường Đại học lớn trong nước trong lĩnh vực Nhiệt Lạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng thực tiễn trong các lĩnh vực Nhiệt Lạnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước.

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.   

Email: fhre@iuh.edu.vn    

Website: http://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết