TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Giảng viên cơ hữu

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 35 giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm: 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 8 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ, và 5 chuyên viên hỗ trợ công tác đào tạo.

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH,

HỌC VỊ

 EMAIL  LINK

GHI CHÚ  

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ

1

Võ Long Hải

Thạc sĩ

volonghai@iuh.edu.vn Link

TBM

2

Đường Công Truyền

Tiến sĩ

duongcongtruyen@iuh.edu.vn Link 

TK

3

Lê Văn Hiên

Tiến sĩ

levanhien@iuh.edu.vn Link

GV

4

Trương Quang Trúc

Thạc sĩ

truongquangtruc@iuh.edu.vn Link 

GV

5

Đinh Nho Anh

Kỹ sư

dinhnhoanh@iuh.edu.vn Link

GV

6

Hồ Thị Khánh Phượng

Thạc sĩ hothikhanhphuong@iuh.edu.vn Link 

GV

7

Nguyễn Văn Dũng

Thạc sĩ nguyenvandungth@iuh.edu.vn Link

GV

8

Nguyễn Minh Phú

Phó giáo sư, Tiến sĩ nguyenminhphu@iuh.edu.vn Link

GV

9

Đoàn Thị Hồng Hải

Thạc sĩ

doanthihonghai@iuh.edu.vn Link

GV

10

Ao Hùng Linh

Tiến sĩ

aohunglinh@iuh.edu.vn Link

GV

11

Đặng Hoàng Minh

Tiến sĩ

danghoangminh@iuh.edu.vn Link

GV

BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT

1

Phạm Quang Phú

Thạc sĩ

phamquangphu@iuh.edu.vn Link

TBM

2

Trần Đình Anh Tuấn

Tiến sĩ

trandinhanhtuan@iuh.edu.vn Link

PK

3

Nguyễn Thị Tâm Thanh

Thạc sĩ

nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn Link

GV

4

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Tiến sĩ

nguyenhieunghia@iuh.edu.vn Link

GV

5

Phạm Bá Thảo

Thạc sĩ

phambathao@iuh.edu.vn Link

GV

6

Lê Đình Nhật Hoài

Thạc sĩ

ledinhnhathoai@iuh.edu.vn Link

GV

7

Nguyễn Hoàng Khôi

Thạc sĩ

nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn Link

GV

8

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

nguyenthikimlien@iuh.edu.vn Link

GV

9

Nguyễn Tiến Cảnh

Thạc sĩ

nguyentiencanh@iuh.edu.vn Link

GV

10

Nguyễn Trung Kiên

Thạc sĩ

nguyentrungkien@iuh.edu.vn Link

GV

11

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

nguyenvantuan@iuh.edu.vn Link

GV

12

Lê Văn Thương

Thạc sĩ

levanthuongth@iuh.edu.vn Link

GV

13

Bùi Trung Thành

Phó giáo sư, Tiến sĩ

buitrungthanh@iuh.edu.vn Link

GV

14

Cao Trung Hậu

Thạc sĩ

caotrunghau@iuh.edu.vn Link 

GV

15

Trần Trọng Nhân

Tiến sĩ

trantrongnhan@iuh.edu.vn Link

GV

16

Nguyễn Khoa Triều

Tiến sĩ

nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn Link

GV

XƯỞNG THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

1

Trần Việt Hùng

Thạc sĩ

tranviethung@iuh.edu.vn Link

TX

2

Lê Trần Cảnh

Kỹ sư

letrancanh@iuh.edu.vn Link

GV

3

Vũ Đức Phương

Thạc sĩ

vuducphuong@iuh.edu.vn Link

GV

4

Phan Quốc Minh

Thạc sĩ

phanquocminh@iuh.edu.vn Link

GV

5

Nguyễn Văn Pha

Kỹ sư

nguyenvanpha@iuh.edu.vn Link

GV

6

Trần Đình Thảo

Thạc sĩ

trandinhthao@iuh.edu.vn Link

GV

GIÁO VỤ

1

Đỗ Xuân Hương

Cử nhân

doxuanhuong@iuh.edu.vn Link

NV

2 Tô Kiều Mi  Cử nhân tokieumi@iuh.edu.vn Link NV
 

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.     

Email: fhre@iuh.edu.vn   

Websitehttp://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết