TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Giảng viên cơ hữu

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 34 giảng viên cơ hữu, trong đó bao gồm: 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 10 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, và 5 chuyên viên hỗ trợ công tác đào tạo.

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

TT HỌ VÀ TÊN LLKH LIÊN HỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
1 ThS. Võ Long Hải (TBM) Link volonghai@iuh.edu.vn
2 PGS.TS. Nguyễn Minh Phú Link nguyenminhphu@iuh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Dũng Link nguyenvandung@iuh.edu.vn
4 ThS. Trương Quang Trúc Link truongquangtruc@iuh.edu.vn
5 ThS. Đoàn Thị Hồng Hải Link doanthihonghai@iuh.edu.vn
6 ThS. Hồ Thị Khánh Phượng Link hothikhanhphuong@iuh.edu.vn
       
BỘ MÔN KỸ THUẬTNHIỆT
1 NCS. Phạm Quang Phú (TBM) Link phamquangphu@iuh.edu.vn
2 PGS.TS. Bùi Trung Thành (TK) Link buitrungthanh@iuh.edu.vn
3 GVC.NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh (PK) Link nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn
4 TS. Nguyễn Hiếu Nghĩa Link nguyenhieunghia@iuh.edu.vn
5 TS. Nguyễn Hoàng Khôi Link nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn
6 TS. Nguyễn Thanh Quang Link  nguyenthanhquang@iuh.edu.vn
7 NCS. Phạm Bá Thảo Link phambathao@iuh.edu.vn
8 ThS. Lê Đình Nhật Hoài Link ledinhnhathoai@iuh.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Link nguyenthikimlien@iuh.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Trung Kiên Link nguyentrungkien@iuh.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Văn Tuấn Link nguyenvantuan@iuh.edu.vn
12 ThS. Cao Trung Hậu Link caotrunghau@iuh.edu.vn
BỘ MÔN XƯỞNG
1 ThS. Trần Việt Hùng (TX) Link tranviethung@iuh.edu.vn
2 TS. Trần Đình Anh Tuấn (PK) Link trandinhanhtuan@iuh.edu.vn
3 TS. Lê Thị Bích Nguyệt  Link lethibichnguyet@iuh.edu.vn
4 ThS. Vũ Đức Phương Link vuducphuong@iuh.edu.vn
5 ThS. Trần Đình Thảo Link trandinhthao@iuh.edu.vn
6 KS. Lê Trần Cảnh Link letrancanh@iuh.edu.vn
7 KS. Nguyễn Văn Pha Link nguyenvanpha@iuh.edu.vn
GIÁO VỤ
1 Đỗ Xuân Hương Link doxuanhuong@iuh.edu.vn
2 Tô Kiều Mi Link tokieumi@iuh.edu.vn
CÁN BỘ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
       

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.     

Email: fhre@iuh.edu.vn   

Websitehttp://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết