TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
XƯỞNG THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:
TT HỌ VÀ TÊN LLKH LIÊN HỆ
BỘ MÔN XƯỞNG
1 Ths. Trần Việt Hùng (TX) Link tranviethung@iuh.edu.vn
2 Ts. Trần Đình Anh Tuấn (PK) Link trandinhanhtuan@iuh.edu.vn
3 Ts. Lê Thị Bích Nguyệt Link lethibichnguyet@iuh.edu.vn
4 Ths. Vũ Đức Phương Link vuducphuong@iuh.edu.vn
5 Ths. Trần Đình Thảo Link trandinhthao@iuh.edu.vn
6 Ths. Phan Quốc Minh Link phanquocminh@iuh.edu.vn
7 Ks. Lê Trần Cảnh Link letrancanh@iuh.edu.vn
8 Ks. Đinh Nho Anh Link dinhnhoanh@iuh.edu.vn
9 Ks. Nguyễn Văn Pha Link nguyenvanpha@iuh.edu.vn
 
 
 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH:
 

   - Thực hành lạnh cơ bản

   - Thực hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng

   - Thực hành vận hành và bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp

   -  Đo lường nhiệt

   - Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh 

   - Vận hành bảo trì hệ thống nhiệt lạnh

   - Thực tập tốt nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết