TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề:             Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Tên tiếng Anh:                 Air - conditioning and refrigeration engineering

Mã ngành, nghề:             6520205

Trình độ đào tạo:            Cao đẳng

Hình thức đào tạo:          Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:           2,5 năm

Khối lượng kiến thức tích lũy: 79 tín chỉ

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiệu chung

Đào tạo sinh viên bậc cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức: 

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Chẩn đoán được các hư hỏng thông thường về điện - điện tử trong các hệ thống lạnh.

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề.

+ Hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề.

+ Tính chọn phụ tải và thiết bị, sơ đồ nguyên lý của hệ thống để ứng dụng cho việc thi công, sửa chữa, vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí.

2.2.2. Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu chuyên ngành.

+ Sửa chữa được các hư hỏng về lạnh trong các các hệ thống lạnh cũng như xử lý được các hư hỏng thông thường về điện và điện tử trong các hệ thống lạnh.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tự học, làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

+ Chấp hành nội quy, rèn luyện tinh thần tự giác và trách nhiệm cao.

2.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: là nhân viên kỹ thuật tại

  • Các công ty thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí.
  • Các nhà máy chế tạo thiết bị và vật tư máy lạnh và điều hoà không khí.
  • Các công ty chuyên kinh doanh các thiết bị và vật tư máy lạnh và điều hoà không khí.
  • Các cơ sở, các công ty sử dụng hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí như siêu thị; cao ốc văn phòng, nhà cao tầng; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản.

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng môn học, mô đun: 29

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  79 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 345 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1500 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 525 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1320 giờ

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo có thể tải file tại đây

 

Liên hệ:

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng 6 nhà X, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38940390 – 196.     

Email: fhre@iuh.edu.vn   

Websitehttp://fhre.iuh.edu.vn/

Đơn vị liên kết