TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Nguyên tắc chung

Tạo mọi điều kiện thuận tiện và cơ hội tối đa cho thí sinh, đảm bảo công bằng, công khai.

 2. Phương thức xét tuyển:

- Căn cứ trên kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017.

 Căn cứ xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 0,25 và không nhân hệ số); cộng với điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điểm bài thi Khoa học tự nhiên và điểm bài thi Khoa học xã hội là điểm trung bình chung của các môn thi thành phần.

- Điều kiện phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển (nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).

 3. Các tổ hợp xét tuyển:

 1. Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 2. Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý 
 3. Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 4. Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý
 5. Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 
 6. Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học 
 7. Khối C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 8. Khối D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
 9. Khối D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
 10. Khối D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
 11. Khối D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

 4. Chỉ tiêu

Xét tuyển tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh: 7.780 chỉ tiêu (Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt xét tổng 210 chỉ tiêu)

Đơn vị liên kết