TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:

TT HỌ VÀ TÊN LLKH LIÊN HỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬTNHIỆT
1 NCS. Phạm Quang Phú (TBM) Link phamquangphu@iuh.edu.vn
2 PGS.TS Bùi Trung Thành (TK) Link buitrungthanh@iuh.edu.vn
3 NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh (PK) Link nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn
4 Ts. Nguyễn Hiếu Nghĩa Link nguyenhieunghia@iuh.edu.vn
5 Ts. Nguyễn Hoàng Khôi Link nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn
6 Ts. Nguyễn Thanh Quang Link  nguyenthanhquang@iuh.edu.vn
7 NCS. Phạm Bá Thảo Link phambathao@iuh.edu.vn
8 Ths. Lê Đình Nhật Hoài Link ledinhnhathoai@iuh.edu.vn
9 Ths. Nguyễn Thị Kim Liên Link nguyenthikimlien@iuh.edu.vn
10 Ths. Nguyễn Trung Kiên Link nguyentrungkien@iuh.edu.vn
11 Ths. Nguyễn Văn Tuấn Link nguyenvantuan@iuh.edu.vn
12 Ths. Cao Trung Hậu Link caotrunghau@iuh.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH:

- Bơm – quạt – máy nén
- Kỹ thuật lạnh cơ sở
- Thông gió và Điều hòa không khí
- Kỹ thuật lạnh ứng dụng
- Kỹ thuật cháy
- Kỹ thuật sấy
- Lò hơi và mạng nhiệt
- Năng lượng tái tạo
- Năng lượng tái tạo ngành kỹ thuật điện
- Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh
- Nhà máy nhiệt điện
- Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong hệ thống nhiệt lạnh
- Thí nghiệm kỹ thuật sấy – lò hơi
- Thí nghiệm kỹ thuật lạnh – Điều hòa không khí
- Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt
- Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí
- Thiết kế hệ thống lạnh
- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
- Khóa luận tốt nghiệp

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết