TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:

  TT  

HỌ VÀ TÊN                            

CHỨC DANH,

HỌC VỊ

 EMAIL                                              LINK     

GHI CHÚ  

1

Phạm Quang Phú

Thạc sĩ

phamquangphu@iuh.edu.vn  

TBM

2

Trần Đình Anh Tuấn

Tiến sĩ

trandinhanhtuan@iuh.edu.vn  

PK

3

Nguyễn Thị Tâm Thanh

Thạc sĩ

nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn  

GV

4

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Tiến sĩ

nguyenhieunghia@iuh.edu.vn  

GV

5

Phạm Bá Thảo

Thạc sĩ

phambathao@iuh.edu.vn  

GV

6

Lê Đình Nhật Hoài

Thạc sĩ

ledinhnhathoai@iuh.edu.vn  

GV

7

Nguyễn Hoàng Khôi

Tiến sĩ

nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn  

GV

8

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

nguyenthikimlien@iuh.edu.vn  

GV

9

Nguyễn Trung Kiên

Thạc sĩ

nguyentrungkien@iuh.edu.vn  

GV

10

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

nguyenvantuan@iuh.edu.vn  

GV

11

Lê Văn Thương

Thạc sĩ

levanthuongth@iuh.edu.vn  

GV

12

Bùi Trung Thành

Phó giáo sư,

Tiến sĩ

buitrungthanh@iuh.edu.vn  

TK

13

Cao Trung Hậu

Thạc sĩ

caotrunghau@iuh.edu.vn Link 

GV

 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH:

TT

Tên môn học

1

Bơm – quạt – máy nén

2

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3

Thông gió và Điều hòa không khí

4

Kỹ thuật lạnh ứng dụng

5

Kỹ thuật cháy

6

Kỹ thuật sấy

7

Lò hơi và mạng nhiệt

8

Năng lượng tái tạo

9

Năng lượng tái tạo ngành kỹ thuật điện

10

Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh

11

Nhà máy nhiệt điện

12

Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong hệ thống nhiệt lạnh

13

Thí nghiệm kỹ thuật sấy – lò hơi

14

Thí nghiệm kỹ thuật lạnh – Điều hòa không khí

15

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt

16

Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí

17

Thiết kế hệ thống lạnh

18

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

19

Khóa luận tốt nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết