TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Tết Trung Thu Cùng Các Em Thiếu Nhi - Đoàn Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh
Đoàn Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh kết hợp với địa phương đồng tổ chức .
Đơn vị liên kết