TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Công bố bài báo trong nước

Duong Cong Truyen, Nguyen Duc Nam. Microscale frictional properties of a cobalt-chromium femoral head under boundary lubrication. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 18-24, 2016.

Nguyen Duc Nam, Duong Cong Truyen. Optimization of mold surface for elastic deformation machining method. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 47-52, 2016.

Bui Trung Thanh, Pham Quang Phu. Time definition of refined salt drying in the continuous fluidized bed dryer from similitude process of heat conduction and moisture diffusion. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 87-96, 2016.

Châu Minh Quang, Tran Nam Duong, Duong Cong Truyen et al. Effects of quenching media on the surface hardness of steel SKD11 after heat treatment. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 104-109, 2016.

Bui Trung Thanh, Pham Quang Phu. Using and determining the thickness of the support dried refined salt particles layer in the fluidized refined salt drying. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 124-132, 2016.

Nguyen Hieu Nghia, Le Chi Hiep, Hoang An Quoc. Simulation of absorbsion process of the falling film on the horizontal round tube of NH3-H2O pair working fluid. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt, trang 116-123, 2016.

Cong-Truyen Duong, Duc-Nam Nguyen. Nghiên cứu đặc tính vi-ma sát của bề mặt khớp háng nhân tạo ở người dùng kính hiển vi lực nguyên tử. Tạp chí Đại học Công nghiệp, 4(21), 2015.

Duc-Nam Nguyen, Cong-Truyen Duong. Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch hạt mài đến độ nhám bề mặt chi tiết thép SKD11. Tạp chí Đại học Công nghiệp, 5(17), trang 73-77, 2014.

Đơn vị liên kết