Đại học Chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

 

1.                  THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:            Kỹ thuật nhiệt

Tên tiếng Anh :           Thermal Engineering

Mã ngành:                   D510206

Trình độ đào tạo:         Đại học

Hình thức đào tạo:      Chính quy

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

Tên tiếng Việt:            Kỹ sư  Nhiệt – Lạnh

Tên Tiếng Anh:           Thermal- refrigeration Engineer

Thời gian đào tạo:       4 năm (8 học kỳ)

Khối lượng kiến thức tích lũy: 142 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

2.                  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1              Mục đích

Chương trình đào tạo ra những kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức toàn diệnbao gồm:kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành,có kỹ năng nghề nghiệp, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết được các vần đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nhiệt lạnh, khả năng tự học tập để nâng cao trình độ, thích nghi và đáp ứng được các môi trường làm việc khác nhau trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp liên quan đến ngành nhiệt lạnh.

2.2              Mục tiêu

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có đượcnhững kiến thức nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố các thiết bị, hệ thống ngành nhiệt lạnh; có kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng kỹ thuật khác để đảm đương công việc của người kỹ sư nhiệt lạnh.

2.3              Kiến thức

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, toán và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh; tính toán, thiết kế được các thiết bị, hệ thống nhiệt lạnh,quy trình công nghệ lắp đặt thiết bị, hệ thống ngành nhiệt lạnh. Ngoài ra, người học sẽ có được kiến thức bỗ trợ về tiếng Anh đạt trình độ B1 khung Châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương cũng nhưcó được kiến thức bổ trợ về tin học ứng dụng trong ngành nhiệt lạnh.

2.4              Kỹ năng

Sau khi học xong chương trình,người học sẽ thành thạo trong tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa và xử lý sự cố hệ thống, thiết bị máy móc ngành nhiệt lạnh. Biết giao tiếp và làm việc nhóm; biết tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ; phân tích và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành công nghệ nhiệt lạnh.

2.5              Thái độ

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ rèn luyện được các đức tính trung thực, cẩn thận, chính xác và chuyên nghiệp trong các công việc liên quan đến ngành học; cũng như biết lắng nghe, chân thành và cởi mở trong giao tiếp.

2.6              Các mục tiêu khác

Người học cũng sẽ được trang bị các kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng hợp tác, làm việc theo nhóm và kĩ năng giao tiếp (bằng ngôn ngữ, trong đó có ngoại ngữ; bằng phương tiện khác).


Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh