Đăng ký thực tập TN lớp DHNL8 và NCNL7 2015-2016
Các em Sinh viên đăng ký thực tập bằng cách click vào đường dẫn sau đây, điền đầy đủ thông tin trực tiếp vào biểu mẫu. link đăng ký
Đồng thời các em tải mẫu đơn và điền thông tin: tải về mẫu đơn đăng ký thực tập
Các em chú ý mỗi Giảng viên hướng dẫn (GVHD) chỉ tối đa 10 SV, cho nên sẽ ưu tiên cho các em đăng ký trước. Lưu ý mỗi SV chỉ đăng ký 1 lần.
Sau khi đã đủ số lượng 10 SV/ GVHD, các em đăng ký sau sẽ được phân bổ đến các Giảng viên hướng dẫn thực tập khác trong Khoa. Thông tin về Công ty thực tập và GVHD các em có thể xem tại đây: tải về
Các em lưu ý các mốc thời gian:

       - Từ ngày 7/12/2015 đến ngày 20/12/2015 sinh viên đăng ký thực tập trên website của Khoa (danh sách, thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, tên người phụ trách tại công ty, số điện thoại người phụ trách, giảng viên hướng dẫn). Trường hợp sinh viên tự liên hệ nơi thực tập sinh viên đăng ký đầy đủ thông tin (danh sách, thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, tên người phụ trách tại công ty, số điện thoại người phụ trách...).

      - Sau ngày 20/12/2015 Khoa sẽ khóa quyền đăng ký thực tập qua mạng.

      - 8h ngày 24/12/2015 sinh viên thực tập có mặt tại phòng học (xem thông báo tại Khoa) để giảng viên hướng dẫn phổ biến quy định và nhận giấy giới thiệu thực tập.

      - Thời gian thực tập từ ngày 28/12/2015 đến 27/3/2016 đối với hệ Đại học.

     - Thời gian thực tập từ ngày 28/12/2015 đến 10/4/2016 đối với hệ Cao đẳng nghề.

          - Thời gian nộp báo cáo thực tập: sau 2 tuần kể từ khi kết thúc thực tập.

          - Thời gian bảo vệ báo cáo thực tập: sau 2 tuần kể từ khi nộp báo cáo thực tập.

Chúc các em có kỳ thực tập hiệu quả và tốt đẹp.

 Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh