Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt

NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Học hàm -Học vị

Email

1

Trần Đình Anh Tuấn

(Trưởng bộ môn)

Tiến sĩ

trandinhanhtuan@hui.edu.vn

2

Phạm Quang Phú 

(Phó bộ môn)

Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh

phamquangphu@iuh.edu.vn

3

Nguyễn Hiếu Nghĩa

Thạc sĩ,

Nghiên cứu sinh

nguyenhieunghia@iuh.edu.vn

4

Phạm Bá Thảo

Thạc sĩ

phambathao@iuh.edu.vn

5

Lê Đình Nhật Hoài

Thạc sĩ

ledinhnhathoai@iuh.edu.vn

6

Nguyễn Hoàng Khôi

Thạc sĩ

nguyenhoangkhoi@iuh.edu.vn

7

Nguyễn Thị Tâm Thanh

Thạc sĩ,

Nghiên cứu sinh

nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn

8

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

nguyenthikimlien@iuh.edu.vn

9

Nguyễn Tiến Cảnh

Thạc sĩ

nguyentiencanh@iuh.edu.vn

10

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

nguyenvantuan@iuh.edu.vn

11

Nguyễn Trung Kiên

Kỹ sư (Cao học)

nguyentrungkien@iuh.edu.vn

 

Bùi Trung Thành

PGS.Tiến sĩ

buitrungthanh@hui.edu.vn

 

Nguyễn Thanh Hào

Tiến sĩ

 Thỉnh giảng

 

Lê Đức Trung

Tiến sĩ

 Thỉnh giảng

 

Nguyễn Dáo

Tiến sĩ

 Thỉnh giảng

MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

TT

Tên môn học

1

Anh văn chuyên ngành Nhiệt Lạnh

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Bơm – quạt – máy nén

4

Kỹ thuật cháy

5

Kỹ thuật sấy

6

Lò hơi và mạng nhiệt

7

Năng lượng tái tạo

8

Năng lượng tái tạo ngành kỹ thuật điện

9

Vật liệu kỹ thuật nhiệt - lạnh

10

Thí nghiệm kỹ thuật sấy – lò hơi

11

Nhà máy nhiệt điện

12

Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong hệ thống nhiệt - lạnh

13

Chuyên đề thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt

14

Nhập môn Công nghệ Nhiệt Lạnh

15

Kỹ thuật lạnh

16

Kỹ thuật lạnh cơ sở

17

Thông gió và Điều hòa không khí

18

Kỹ thuật lạnh ứng dụng

19

Thí nghiệm kỹ thuật lạnh – ĐHKK

20

Chuyên đề thiết kế hệ thống lạnh

21

Chuyên đề thiết kế hệ thống thông gió và ĐHKK