TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên

Thông báo của Trường về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19: 

1. Các lớp học trực tuyến vẫn tiếp tục học theo tiến độ bình thường. Sau ngày 10/5 Trường sẽ có quy định về phòng học.

2. Đại học khóa 12, khóa 13 và Cao đẳng khóa 19 sẽ bắt đầu học lại từ ngày 4/5 (Thứ 2).

3. Đại học khóa 14, khóa 15 và Cao đẳng khóa 20 sẽ bắt đầu học lại sau 1 tuần, từ ngày 11/5 Qúy Thầy Cô kiểm tra lịch dạy để đi dạy lại đúng tiến độ và thực hiện đúng công tác phòng dịch Covid-19. Các Bộ môn cho vệ sinh Phòng TN-TH để chuẩn bị cho việc dạy học trở lại.

 

 

Đơn vị liên kết