TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông báo về việc đăng ký thành viên câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học (HRE.SSRClub)

 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thành viên câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học 

 

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các em sinh viên về việc Khoa mở Form đăng ký tham gia Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học - Student Scientific Research Club - Faculty of Heat & Refrigeration Engineering (HRE.SSRClub) là nơi để tất cả sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học tập hợp, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. 

Thành viên HRE.SSRClub có cơ hội:

  • Học hỏi, phát triển kỹ năng & chuyên môn nghề nghiệp. 

  • Theo dõi và nắm bắt sự phát triển mới nhất trong công nghệ Nhiệt – Lạnh, cũng như chia sẻ hiểu biết của cá nhân về sự phát triển của công nghệ . 

  • Tham gia các buổi hội thảo, huấn luyện các kiến thức từ nền tảng đến nâng cao do các chuyên gia và ban cố vấn khoa học cung cấp.

  • Tham gia vào các các dự án NCKH, đề tài ứng dụng thực tế cùng với giảng viên.

  • Được hỗ trợ làm đồ án tốt nghiệp.

  • Được hỗ trợ đăng ký đề tài NCKH, viết bài báo khoa học, viết bài báo tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học.

  • Được hỗ trợ và phát triển các ý tưởng, đề tài NCKH đến các cuộc thi.

  • Tham gia Teambuilding gắn kết các thành viên.

Thời hạn đăng ký: đến hết 30/3/2022.

Sinh viên có nguyên vọng tham gia Câu lạc bộ đăng ký theo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4uHWMg_aj1WlIzKLrIC4T_2L9f1KkUAbYXj0wpFekfghygA/viewform

Đơn vị liên kết