TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông báo sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 03.2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 

 

 

THÔNG BÁO
(V/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tốt nghiệp tháng 03/2022)

 

 

 

Hồ sơ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Bản gốc chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu.

Thời gian nhận: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

Lưu ý:

  • Sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp tạm thời, trường hợp nhận thay phải là người thân trong gia đình và có giấy ủy quyền do cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  • Sinh viên trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp tạm thời phải hoàn thành khảo sát online (“Thông báo thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp” đã đăng web trường ngày 10/6/2019, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn, trường hợp sinh viên bị mất mật khẩu đăng nhập vui lòng gọi số 0283.8940390, ext 196 hoặc 0964758560 (giáo vụ khoa cô Mi) để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Đơn vị liên kết