TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Tập huấn kỹ năng viết khoá luận tốt nghiệp 20/06/2022

 

Hiển thị Backdrop-SSRC-tập huấn KLTN.jpg

CHƯƠNG TRÌNH 

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

      Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học – Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh (HRE.SSRC) thông báo về việc tổ chức chương trình “Tập huấn kỹ năng viết khóa luận tốt nghiệp”.

  1. Sinh viên đăng ký tham gia tập huấn theo đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0SMUC3JyTbmShqZocgIH8PVvb0JRs-uo7T2iyx1wIF3-6Dg/viewform

  1. Hình thức: Online qua nền tảng Zoom: ID: 924 9447 6953, pass: 215408

  2. Thời gian: 8h30 – 11h30, thứ 2 ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

STT

Nội dung

Thời gian

1

Sinh viên đăng nhập vào Zoom 

8h15 - 8h30

2

MC giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình buổi lễ

8h30 – 8h35

3

Nội dung tập huấn 1:

Hình thức trình bày khóa luận tốt nghiệp

TS. Trần Đình Anh Tuấn

 8h35 – 9h25

4

Nội dung tập huấn 2:

Kỹ năng viết Tổng quan khóa luận tốt nghiệp

TS. Nguyễn Hoàng Khôi

9h25 – 10h15

5

Nội dung tập huấn 3:

Kỹ năng Phân tích và thảo luận kết quả khóa luận tốt nghiệp

ThS. Phạm Quang Phú

10h15 – 11h05

6

Trao đổi và thảo luận 

11h05 – 11h30

7

Kết thúc chương trình

11h30

 

Đơn vị liên kết