TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
LÝ LỊCH KHOA HỌC - TS. LÊ THỊ BÍCH NGUYỆT

 Họ và tên: Lê Thị Bích Nguyệt                     Giới tính: Nữ

Học hàm: Học vị: Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1988

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: CQ: 0283.8940 390 Di động: 0889474991

E-mail: lethibichnguyet@iuh.edu.vn

Google Scholar link: https://scholar.google.com/citations?user=qzBJJZYAAAAJ&hl=en

ORCID ID: 0000-0002-4338-4804

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Quá trình đào tạo

2013 - 2017

     Cơ sở đào tạo: Viện Vật lý Kỹ thuật Mát-xcơ-va (Đại học tổng hợp quốc gia),

     Học vị: Tiến sĩ Lý sinh

2007 - 2013

     Cơ sở đào tạo: Đại học tổng hợp quốc gia Tula

     Học vị: Chuyên gia Hóa học

Đào tạo ngắn hạn

2019

     Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

     Chứng nhận: Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

2019

     Cơ sở đào tạo: Trung tâm tin học - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

     Chứng nhận: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

2012

     Cơ sở đào tạo: Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR)

     Chứng nhận: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nhiễu xạ neutron hiện đại”

Trình độ ngoại ngữ

     Tiếng Anh – Thành thạo

     Tiếng Nga – Thành thạo

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC 

2016 - Đạt giải trong cuộc thi dành cho các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ tại Hội nghị khoa học quốc tế tổ chức tại Đại học Vật lý kỹ thuật Mát-xcơ-va lần thứ 59 (Trường)

2017 - Đạt giải (lĩnh vực hoá học) tại hội nghị khoa học toàn Liên bang Nga tổ chức tại Đại học Vật lý kỹ thuật Mát-xcơ-va lần thứ 60 (Trường)

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA 

1. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tủ nuôi nấm đông trùng hạ thảo. Trường (đề tài trường). 03/2021-03/2022 (Thành viên chính)

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học 

1. Le Thi Bich Nguyet, Vinh Tien Nguyen (2021). Physical properties of films based on gelatin and dialdehyde starch with different oxidation degrees. Oriental Journal of Chemistry (ISSN: 0970-020X/2231-5039) (ISI), 37(1), 103-108.  DOI: http://dx.doi.org/10.13005/ojc/370113

2. Le Thi Bich Nguyet, Vinh Tien Nguyen (2020). Smart starch-gelatin films incorporated with curcumin. Oriental Journal of Chemistry (ISSN: 0970-020X/2231-5039) (ISI), 36(6), 1088-1095.  DOI: http://dx.doi.org/10.13005/ojc/360610

3. Bondarenko P.V., Le Thi Bich Nguyet, Zhuravleva S. E., Trukhan E. M. (2017).  EPR Spectroscopy in Environmental Lichen-Indication. Journal of Applied Spectroscopy (ISSN: 0021-9037,1573-8647) (ISI), 84 (4), 646- 649.  DOI: 10.1007/s10812-017-0523-2

4. Zhuravleva S. E., Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Trukhan E. M. (2017). Study of transplanted lichens with the use of physical methods: the case of Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Biophysics (ISSN: 0006-3509,1555-6654) (SCOPUS), 62 (4), 661-666.  

DOI: 10.1134/s0006350917040248

5. Le Thi Bich Nguyet, Zhuravleva S. E., Bondarenko P. V., Trukhan E. M. (2017). Influence of environmental factors on lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. The investigation by spectroscopic methods. Analytics, (ISSN: 2227-572X), 4(35), 58-62. DOI: 10.22184/2227-572X.2017.35.4.58.62

6. Vetrova A.A., Ivanova A.A., Filonov A.E., Zabelin V.A., Nechaeva I.A., Le Thi Bich Nguyet, Boronin A.M. (2013). Comparative efficiency of oil degradation by consortium of plasmid-bearing degrader strains and biopreparations “MikroBak” and “Biooil”. Izvestiya Tula State University. Natural sciences (ISSN: 2071-6176), 2, 258-272.  

Các báo cáo đăng trên các kỷ yếu hội nghị khoa học

1. Le Thi Bich Nguyet, Zhuravleva S. E., Bondarenko P. V. (2017). Study of the concentration of paramagnetic centers and the pigments in lichens under the artificial moisture conditions. Proceedings of the 60th All-Russian Scientific Conference of MIPT. Electronics, photonics and molecular physics. M: MIPT, (ISBN: 978-5-7417-0644-2), pp. 94. 

2. Zhuravleva S. E., Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V. (2017). Combination of EPR spectroscopy and lichen indication – a promising approach for monitoring environmental quality. Proceedings of VII Interregional Scientific-practical Conference with International participation "Life safety: science, education, practice". Yuzhno-Sakhalinsk: SakhGU, (ISBN: 978-5-88811-547-3), pp. 151-153. 

3. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E (2016). Application of the EPR spectroscopy in lichen monitoring in cities of Moscow region. Proceedings of XI International Science-Technical Conference “Modern trends in Biological Physics and Chemistry. BPPC-2016”. Sevastopol, (ISBN: 2499-9962), pp. 32-34. 

4. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2016). Monitoring the atmosphere of urbanized areas by EPR method. Proceedings of All-Russian Seminar with International participation “Radiation and Industrial Ecology”. Rostov-on-don: Southern Federal University Publishing house, (ISBN: 978-5-9275-1947-7), pp. 173-176. 

5. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2016). Influence of abiotic factors on lichens in urbanized zones. Proceedings of VI All- Russian Conference with International participation “Actual Issues of Chemical Technology and Environmental Protection”. Cheboksary: Chuvash University Publishing House, (ISBN: 978-7677-2341-6), pp. 40-41. 

6. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2016). Physicochemical analysis of transplanted lichens as a tool for monitoring environmental quality. Proceedings of 59th Scientific Conference MIPT. Molecular and Chemical Physics. Moscow: MIPT (ISBN: 978-5-7417-0614-5), pp. 130-131. 

7. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Abdullin A. S. (2016). Application of biophysical methods in the study of transplanted lichens. Proceedings of the International Scientific Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists "Lomonosov-2016" (Section of Biology). Moscow: Association of Scientific Publications KMK (ISBN: 978-5-9908165-6-5), pp. 61-62. 

8. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2016). Monitoring the atmosphere of urbanized areas by EPR method. Proceedings of XXII All-Russian Scientific Conference of Physics Students and Young Scientists (VNKSF-22). Ekaterinburg - Rostov-on-Don: ASF, pp. 563-564. 

9. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2016). EPR investigation of secondary metabolites in Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Proceedings of XXII All-Russian Scientific Conference of Physics Students and Young Scientists (VNKSF-22). Ekaterinburg - Rostov-on-Don: ASF, pp. 339. 

10. Zhuravleva S. E., Bondarenko P. V., Le Thi Bich Nguyet, Leskov A. S. (2016). EPR spectroscopy of lichens and indicator of air pollution (API). Proceedings of the International Science and Technology Conference “Environmental Control Systems - 2016”. Sevastopol: IPTS, pp. 92. 

11. Le Thi Bich Nguyet, Zhuravleva S. E., Bondarenko P. V. (2015). Electron paramagnetic resonance (EPR) investigations of the role of lichen secondary metabolites. Сборник тезисов междунар. конф. молодых ученых «Экспериментальная и теоретическая биофизика». Пущино: типография Fix-Print, 2015 (ISBN: 978-5-81652-389-9), pp. 171. 

12. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E. (2015). Study of stress tolerance of transplanted lichens by EPR spectroscopy by the example of Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Proceedings of X International Science and Technology Conference “Modern trends in Biological Physics and Chemistry. BPPC-2015”. Sevastopol, (ISBN: 978-5-9906915-1-3), pp. 14-16. 

13. Bondarenko P. V., Zhuravleva S. E., Le Thi Bich Nguyet (2015). Evaluating the role of lichen metabolites by EPR Spectroscopy. Proceedings of X International Science and Technology Conference “Modern trends in Biological Physics and Chemistry. BPPC-2015”. Sevastopol (ISBN: 978-5-9906915-1-3), pp. 28-30. 

14. Le Thi Bich Nguyet, Bondarenko P. V., Bulashevich A. (2015). The concentration of paramagnetic centers in lichens - an indicator of the air quality. Proceedings of V All-Rusian conference “Actual Issues of Chemical Technology and Environmental Protection” ». Cheboksary: Pegas Publishing House (ISBN: 978-5-91225-075-0), pp. 54-55. 

VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Không

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN : Không

CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC THAM GIA:  Không

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

3/2021 - Hiện tại

     Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

     Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh

     Giảng viên

01/2020 - 3/2021

     Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

     Viện Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ 

     Chuyên viên

10/2014 - 05/2018

     Viện Vật lý Kỹ thuật Mát-xcơ-va (Đại học tổng hợp quốc gia)

     Bộ môn hóa học

     Giảng viên trợ giảng

LĨNH VỰC KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn 

Thành tựu hoạt động KH&CN và Sản xuất kinh doanh khác

KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ KH&CN : Không

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY : Không

KHEN THƯỞNG 

Cấp khen thưởng Danh mục Nội dung Số quyết định Số quyết định
Khác Giấy khen Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại LB Nga tặng lưu học sinh đạt thành tích suất xắc trong năm học 2011-2012 28/QĐ/SQVN12 2012

NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC ĐÃ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ THÀNH CÔNG : Không

XÁC NHẬN CỦA 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi họ tên)

Thành phố Hồ Chí minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi họ tên)

 

  TS LÊ THỊ BÍCH NGUYỆT

     XÁC NHẬN CỦA 

PHÒNG QLKH&HTQ

(ký và ghi họ tên)

                                                 XÁC NHẬN CỦA 

                                                 BAN GIÁM HIỆU

                                                ( ký và ghi họ tên và đóng dấu)

 

Đơn vị liên kết