TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
LÝ LỊCH KHOA HỌC - ThS. TRẦN ĐÌNH THẢO

Họ và tên: Trần Đình Thảo Giới tính: Nam

Học hàm: Học vị: Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1974

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: tầng 6, nhà X, Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: CQ: 0283.8940 390 Di động: 0908153687

E-mail: trandinhthao1972@gmail.com

Google Scholar link: 

ORCID ID: 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Quá trình đào tạo

2013 - 2017

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Học vị: Thạc sĩ  Kỹ thuật điện

1993 - 1998

Cơ sở đào tạo: Trường Đại họ Thủy sản Nha Trang

Học vị: Đại học  chế biến 

Đào tạo ngắn hạn

2018

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học công nghiệp TPHCM

Chứng nhận: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh ĐT 4

2017

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Chứng nhận: Bằng B1

2013

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng nhận: Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

2004

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Chứng nhận: Thiết kế dạy học

Trình độ ngoại ngữ

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC : Không

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA : Không

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ : không

VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ : không

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN : Không

CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC THAM GIA : không

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

11/2005 - 08/2008

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Trung tâm  TNTH Nhiệt-Lạnh

giảng viên

09/2008 - 08/2011

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Khoa Nhệt lạnh

giảng viên

09/2011 - hiện tại

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

giảng viên

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn 

 Thành tựu hoạt động KH&CN và Sản xuất kinh doanh khác

 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ KH&CN : Không

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY : Không

 

KHEN THƯỞNG 

TT

Cấp khen thưởng

Danh mục

Nội dung

Số quyết định

Năm

1

Trường

Chiến sĩ thi đua

Chiến sĩ thi đua cơ sở

179/QĐ-ĐHCN

2011

2

Trường

Chiến sĩ thi đua

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1206/QĐ-ĐHCN

2010

3

Trường

Bằng khen

Lao động tiên tiến

690/QĐ-ĐHCN

2008

4

Trường

Giấy khen

Giáo viên giỏi

1750/QĐPTCHC

2006

NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC ĐÃ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ THÀNH CÔNG : Không

KHÁC

 

 

XÁC NHẬN CỦA 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi họ tên)

Thành phố Hồ Chí minh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi họ tên)

 

 TRẦN ĐÌNH THẢO

XÁC NHẬN CỦA 

PHÒNG QLKH&HTQT

( ký và ghi họ tên)

XÁC NHẬN CỦA 

BAN GIÁM HIỆU

( ký và ghi họ tên và đóng dấu)

 

Đơn vị liên kết