TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Lễ trao quà tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Đơn vị tài trợ Hội Nhà Thầu Lạnh Công Nghiệp
Đơn vị liên kết