TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Lễ trao học bổng cho sinh viên Khoa Nhiệt lạnh đã có thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 do Công ty Bitzer tài trợ
Đơn vị liên kết