Đăng ký thực tập TN lớp CDNL15 2015-2016

Các em Sinh viên click vào đường dẫn, sau đó điền thông tin theo biểu mẫu (lưu ý Sinh viên chọn 1 trong 2 trường hợp để đăng ký):  link đăng ký

TH1:  Trường hợp sinh viên chưa có nơi thực tập thì SV chọn một (01) trong các công ty được giới thiệu, tương ứng với giảng viên hướng dẫn.

+ Công ty TNHH Hiệp Phát: Thầy Võ Long Hải.

+ Công ty TNHH Tâm Thành Lập: Thầy Vũ Đức Phương.

+ Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn: Cô Nguyễn Thị Tâm Thanh.

+ Công ty TNHH Alpha Nguyễn: Thầy Nguyễn Tiến Cảnh.

TH2: Trường hợp sinh viên tự liên hệ nơi thực tập, sinh viên đăng ký đầy đủ thông tin (thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, tên người phụ trách tại công ty, số điện thoại người phụ trách; giảng viên hướng dẫn).

Đồng thời các em tải mẫu đơn và điền thông tin:  tải về mẫu đơn đăng ký thực tập

Các em lưu ý các mốc thời gian:

           - Từ ngày 11/1/2016 đến ngày 21/1/2016 sinh viên đăng ký thực tập trên website của Khoa;

   - Sau ngày 21/1/2016 đăng ký qua mạng kết thúc;

          - 13h30 ngày 24/1/2016 sinh viên thực tập có mặt gặp giảng viên hướng dẫn phổ biến quy định và nhận công văn thực tập;

          - Thời gian đi thực tập từ 25/1 đến 15/5/2016;

          - Thời gian nộp báo cáo thực tập: sau 2 tuần kể từ khi kết thúc thực tập;

          - Thời gian bảo vệ báo cáo thực tập: sau 2 tuần kể từ khi nộp báo cáo thực tập.

Chúc các em có kỳ thực tập hiệu quả và tốt đẹp.

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh