TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Chương trình Năng lực nghiên cứu sinh viên (URI) 2019 thuộc BUILD-IT
Các em cố gắng tham gia nhé .
Chương trình Năng lực nghiên cứu sinh viên (URI) 2019 thuộc BUILD-IT có gửi thông báo về việc triển khai Chương trình Năng lực nghiên cứu sinh viên (Undergraduate Research Initiative - URI) lần thứ Nhất thuộc Dự án BUILD-IT. Chương trình cổ xúy phong trào nghiên cứu có tính sáng tạo trong sinh viên hướng đến mục tiêu chung là phục vụ cộng đồng.  
 
Ông Deren - Giám đốc Chương trình (Program Manager) thuộc Chương trình BUILD-IT và ĐH Arizona sẽ phối hợp cùng Thầy Vinh - PTP QLKH&HTQT (Coordinator) điều phối Chương trình.
 
Giảng viên và sinh viên các khoa Công nghệ được khuyến khích tham gia và đăng ký trực tuyến trên trang Web của Chương trình tại địa chỉ URI student recruitment website. Thời hạn cuối cùng xét tuyển tham gia Chương trình là ngày 27/9/2019. 
 
Buổi lễ khởi động chương trình sẽ bắt đầu vào sáng thứ Sáu ngày 27/9/2019. Trong buổi lễ sinh viên sẽ được tìm hiểu về quá trình thực hiện nghiên cứu URI, các lợi ích từ chương trình, và thử cơ hội nhận tài trợ và tư vấn cho nghiên cứu của mình.
 
- Tối đa 6 nhóm nghiên cứu xuất sắc của trường sẽ được tuyển chọn để tham gia báo cáo tại Hội thảo STEMCON 3/2020. 
- Danh sách giảng viên của trường được BGH chỉ định qua sự giới thiệu của Khoa/Viện với vai trò Lãnh đạo Nhóm nghiên cứu (Mentor) sẽ gửi cho ASU trước ngày 13/9/2019.
 
Kính mong Quý Thầy Cô lãnh đạo các đơn vị đào tạo Khối Công nghệ lưu tâm và truyền tải thông tin này đến các giảng viên và sinh viên Khoa/Viện mình biết để tham gia đúng hạn. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến qua đường link trang Web của Chương trình trên
 
Đồng thời, kính đề nghị Quý Thầy Cô vui lòng sớm gửi Danh sách GV và Nhóm sinh viên của đơn vị mình đăng ký tham gia Chương trình cho Phòng để Phòng trình BGH duyệt Danh sách 6 Mentors gửi cho phía Chương trình đúng hạn. 
 
Trân trọng cảm ơn! 

 

Nguyen Quang Vinh, PhD

Deputy Director,

Office of Science Management and International Cooperation

Industrial University of Ho Chi Minh City

Vietnam

Office phone: +84-28-38940390 (Ext:278)

Mobile phone: 0979802699

Email: nguyenquangvinh@iuh.edu.vn 

Đơn vị liên kết