TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích

PATENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY

TT

Số bằng

Tên Patent

Tác giả

Chủ sở hữu

Số quyết định

1

22289

Thiết bị sản xuất khí đốt

từ trấu

Bùi Trung Thành

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

92074/QĐ SHTT

Ngày 21/10/2019

2

19521

Van đồng thể  thủy động siêu âm và  máy đồng thể sử dụng van này

Bùi Trung Thành

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

44798/QĐ SHTT

Ngày

27/06/2018

3

1735

Máy Băm

lá mía

Bùi Trung Thành

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

 

32577/QĐ SHTT

Ngày

16/05/2018

4

1114

Máy sấy tầng sôi liên tục

Bùi Trung Thành

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

58875/QĐ SHTT

Ngày

22/10/2013

5

1-2020-01496

Máy thu gom và cắt vớt rong, cỏ, lục bình

Bùi Trung Thành

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

6299w/QĐ-SHTT

Ngày

23/4/2021

 

Đơn vị liên kết